Opracowanie o św. Piotrze Damianim

Dzięki staraniom Towarzystwa Wydawniczego Historia Iagiellonica ukazała się książka:

Mury Sodomy. Piotr Damianiego Księga Gomory i walka z sodomią wśród kleru, autorstwa Krzysztofa Skwierzyńskiego (Kraków 2011).

Fragment noty wydawniczej:

„Powstały w roku 1049 traktat Liber Gomorrhianus Piotra Damianiego to pierwszy tak zdecydowany atak człowieka Kościoła skierowany przeciwko grzechowi sodomii. Jest on też pierwszym średniowiecznym tekstem poświęconym w całości zachowaniom homoseksualnym. Oczywiście Kościół od czasów antycznych potępiał współżycie „niezgodne z naturą”, jednak przed reformatorską działalnością Damianiego stosunki homoseksualne były wymieniane i piętnowane w prawie kościelnym oraz kodyfikacjach kanonicznych obok innych, niereprodukcyjnych zachowań seksualnych.”Na podstawie: http://classica-mediaevalia.pl/(W.D.)

Komentarze są zamknięte.