Polski przekład "Polis" M. H. Hansena

W przekładzie Andrzeja Kuleszy i Ryszarda Kuleszy ukazało się tłumaczenie pracy M. H. Hansena: Polis. Wprowadzenie do dziejów greckiego miasta-państwa w starożytności (wyd. UW, Warszawa 2011)

Fragment noty wydawniczej:

„W prezentowanej książce znajdujemy zarys charakterystyki polis, z uwzględnieniem wyników badań i publikacji Copenhagen Polis Centre. Autor analizuje główne cechy polis, stanowiącej fundament całej cywilizacji greckiej. Umieszcza grecką polis w szerokim kontekście „City-State Cultures”, znanych z innych epok i z innych części świata; szuka różnic i podobieństw; różnorodnych składowych, które ułatwić mogą pełne zrozumienie greckiego fenomenu. Hansen omawia koncepcje miasta, państwa, miasta-państwa i kultur miast-państw, charakteryzuje kultury miast-państw znanych z różnych epok, np. Sumerów w Mezopotamii, Hazor w Palestynie, miast etruskich, Mediolan, Florencję, Wenecję w średniowieczu.”Na podstawie: http://classica-mediaevalia.pl/(WD)

Komentarze są zamknięte.