Dla Xportalu: Dejan Mirović – Serbska Partia Radykalna (PL/SR)

Dejan Mirović jest serbskim politykiem i ekonomistą. Urodził się w 1972 r. w miejscowości Bar (ob. w Czarnogórze). Ukończył studia prawnicze na uniwersytecie w Belgradzie. Pełni obowiązki zastępcy sekretarza generalnego Serbskiej Partii Radykalnej. W 2012 doktoryzował się na wydziale prawa uniwersytetu w Belgradzie.

Jaka jest historia waszej partii i jakie są jej ideologiczne podstawy? Jak definiujecie „radykalizm”? Czy inspirujecie się Serbską Partią Radykalną Milana Stojadinovicia[i] (jeśli tak, to jakimi jej aspektami)?

Serbska Partia Radykalna powstała w 1991 roku. Uznajemy się natomiast za następców Nikoli Pašicia[ii] i jego Partii Radykalnej, która przed I wojną światową opowiadała się za współpracą z Rosją przeciwko Austro-Węgrom i Niemcom. Zatem Stojadinović różni się od nas tym, że był on przed II wojną światową  zwolennikiem orientacji proniemieckiej. Radykalizm definiujemy jako bezwarunkową miłość ojczyzny, a nasze hasło brzmi: Serbia nie ma alternatywy.

Serbia fascynuje wiele europejskich organizacji nacjonalistycznych, także w Polsce. Akcentuje się poparcie dla serbskiego Kosowa, podkreśla się wasz opór przeciwko degeneracji typowej dla zachodu (jak np. parad pedałów). Czy uważacie, że wasza partia ma te same cele, co inni europejscy nacjonaliści, w tym ci z Polski? Współpracujecie z organizacjami i partiami z innych państw?

Tak, współpracujemy z organizacjami i partiami z Rosji (wszystkie partie w Dumie), Czech, Słowacji i Francji (Front Narodowy Le Pena). Polskę jako państwo i naród polski cenimy szczególnie, uratowaliście Europę przed Turkami podczas oblężenia Wiednia, jesteście Słowianami tak jak my. Polacy są wyjątkowo śmiali i bardzo ich szanujemy, gdyż dbają o swoją wiarę i pochodzenie. Odnośnie parad LGBT sądzimy, że są to parady hańby i należy ich zakazać. Kosowo jest częścią Serbii będącą pod okupacją i pod tym względem wszystko jest jasne.

Czy może pan powiedzieć coś o doktrynie ekonomicznej i społecznej SPR (korporacjonizm? Socjalizm? Kapitalizm?)?

Opowiadamy się za kapitalizmem państwowym, czyli za większą kontrolą państwa i narodowymi interesami w ekonomii, a nie za neoliberalizmem, za którym stoi międzynarodówka lichwiarzy i banków. Unia Europejska jest katastrofą dla wschodniej Europy, jest dobra tylko dla Zachodu i firm z zachodniej części UE.

Jaką rolę w serbskiej historii miały według was takie postacie i organizacje jak Vuk Karadž[iii], Draža Mihailović i ruch czetników, Milan Nedić[iv], Dmitrije Ljotić[v] i Jugosławiański Ruch Narodowy „Zbor” czy Slobodan Milošević?

Wszystkie te postacie z historii narodowej są pozytywne bez względu na to, iż nie zawsze znajdowały się pośród odpowiednich uwarunkowań historycznych. Wyróżniłbym Miloševicia jako prawdziwego bohatera, który przeciwstawiał się Zachodowi w 1999 r. podczas obrony Kosowa w najcięższych możliwych warunkach i za to utracił życie. Trzeba to szanować w czasach przeciętnych i tchórzliwych polityków.

Jak oceniłby Pan obecne serbskie władze i aktualną sytuację polityczną w Serbii? Jakie są według Pana sytuacja i perspektywy ruchu nacjonalistycznego w waszym kraju?

Obecna władza, co wyłożyłem już w poprzedniej odpowiedzi jest przykładem tchórzostwa i zależności od UE. Musimy być cierpliwi, naród serbski jest lepszy od władzy i kwestią czasu jest ponowne urośnięcie ruchu nacjonalistycznego w siłę. Nie da się wiecznie oszukiwać narodu i kłamać o jakimś raju w UE. Nie da się podtrzymywać takie stanu w dłuższym okresie.

Czy może Pan powiedzieć coś o rozłamie z 2008 r. i o waszych stosunkach z Serbską Partią Postępową?

Nie był to rozłam z powodów osobistych, lecz odnośnie kwestii Kosowa i UE. Są oni za tym, by de facto uznać terrorystyczny twór Kosowo, a my nie, oni są za poddaniem się dyktatowi UE, a my się temu sprzeciwiamy – to jest istota tego rozłamu. Wszystko pozostałe to kłamstwa mediów i ich tematy zastępcze. Osobiście nigdy tego nie żałowałem, choć nasi byli koledzy mają władzę dającą wielkie przywileje. Ale pieniądze nie są najistotniejsze, są rzeczy ważniejsze od tego. Hańbą jest, że rozłam ten miał miejsce, podczas gdy nasz przewodniczący i założyciel Šešelj jest w więzieniu w Hadze, jest to zwyczajnie niemoralne.

Czy w waszym programie znajduje się postulat zmiany granic Serbii? Jeśli tak, to jak powinny wyglądać nowe granice?

Nie widzę powodu, dla którego miałoby się nie odbyć referendum niezależności Republiki Serbskiej, skoro mieli je kosowscy Albańczycy. Serbów w Bośni i Hercegowinie jest więcej niż Albańczyków w Kosowie w składzie Serbii. Zatem skoro granice mogą ulegać zmianom w Kosowie, to mogą się zmieniać i w całym regionie. Wspomnijcie, że Polacy nigdy nie wyrzekli się Gdańska, nawet jak był okupowany pod nazwą Danzig i kiedy Liga Narodów faworyzowała interesy niemieckie.

Jak wygląda wasza współpraca z Partią Serbskich Radykałów w Czarnogórze i z Serbką Partią Radykalną dr Vojislav Šešelj w Republice Serbskiej w BiH?

To właściwie części składowe naszej partii. Zadziwia nas odwaga tych ludzi, którzy działają pod nieustannymi naciskami, stale się z nimi konsultujemy.

Jak oceniacie aktualne stosunki serbsko-chorwackie? Jaki jest wasz stosunek do chorwackiego nacjonalizmu? Czy możliwa jest współpraca serbskich i chorwackich nacjonalistów? Co sądzicie o ruchu ustaszowskim, poglavniku Ante Paveliciu i Niezależnym Państwie Chorwackim?

Stosunki między nami i Chorwatami są bardzo skomplikowane. Podstawowy problem nie tkwi w prawosławiu i katolicyzmie, lecz w tym, że Chorwaci zawsze byli instrumentem w rękach Niemiec lub Austrii. Dlatego, w odróżnieniu od Polaków, którzy są dumnym i niezależnym narodem katolickim, służyli głównie realizacji projektu wielkoniemieckiego. Postępowali w ten sposób w 1941 i 1991 i dlatego nie żyjemy we wspólnym państwie i możemy być wyłącznie sąsiadami. NPCh było ludobójczym i marionetkowym tworem Niemiec, podobnie w przypadku Ante Pavelicia, nie ma tu najmniejszych wątpliwości. Ale miejcie na uwadze, że to ludobójcze NPCh oddawało i swoje własne terytoria, na przykład część Dalmacji dla Mussoliniego.

Serbia to jedno z pierwszych państw, które stały się celem amerykańskiej agresji w okresie po zakończeniu zimnej wojny. Jaki jest wasz stosunek do Stanów Zjednoczonych i ich polityki i kultury?

USA to twór finansowo-lichwiarski, który swoją politykę i kulturę opiera na sile dolara i napadach na małe i pozbawione obrony kraje jak Irak, Libię czy Serbię. Jeśli spotkają się z poważnymi problemami, jak w Syrii, odstępują, gdyż boją się strat. W tym kontekście Obama jest bez wątpienia marionetką w rękach tych, którzy mają prawdziwą władzę w USA. Nie ma tam prawdziwej demokracji, jest tylko władza transnarodowych korporacji i lichwiarzy.

Czy według Pana możliwy jest przywrócenie całości terytorium Kosowa pod serbską kontrolę? Jakie rozwiązanie tego problemu proponujecie? Czy dopuszczacie możliwość podziału tej prowincji pomiędzy Serbię i Albanię wzdłuż granic etnicznych?

Z punkty widzenia prawnomiędzynarodowego nie ma mowy o podziale serbskiego terytorium, można mówić jedynie o autonomii wedle prawa międzynarodowego i pokojowej umowie z Albańczykami bez USA i UE, wszystko inne to szantaż i przemoc i z aspektu międzynarodowego prawa publicznego nie może być zaakceptowane. To jest nasze stanowisko mające podstawy w przepisach prawa międzynarodowego. Nie uznajemy prawa siły.

Co myśli Pan o problemie Bośni i Hercegowiny? Jak ocenia Pan sytuację Serbów w BiH?

BiH to sztuczne państwo z władzą wspólnoty międzynarodowej, tamtejsi Serbowie de facto wykroili sobie państwo. USA i UE próbuję je zlikwidować i stworzyć państwo unitarne wbrew woli narodów chorwackiego i serbskiego.

Czy jako przeciwnicy Unii Europejskiej dostrzegacie potrzebę i możliwość współpracy i integracji państw europejskich i europejskich ruchów nacjonalistycznych wedle innych zasad niż w EU?

Oczywiście, trzeba rozróżniać pojęcia Europy i UE, nie są to synonimy. Ta zamiana znaczeń jest niebezpieczna, UE istnieje 60 lat, a Europa jako cywilizacja kilka tysięcy. Wszyscy patrioci w krajach UE są naszymi potencjalnymi sojusznikami. UE jest w istocie przykładem organizacji, która niszczy demokrację.

Czy według Pana emancypacja Azji i Afryki i wzrost niezależności tamtejszych państw jest korzystnym zjawiskiem czy uważacie je za niebezpieczeństwo dla Europy (imigracja itp.)?

Imigracja jest bardzo niebezpiecznym zjawiskiem, najlepszym przykładem są problemy we Francji. Jest to natomiast wynik kolonialnej polityki Zachodu oraz jego eurocentryzmu i agresywnych wojen. Mówimy więc o skomplikowanym problemie. My Słowianie nie niewoliliśmy Afryki i Azji, lecz czynili to Niemcy, Anglicy, Francuzi, Holendrzy.

Jaki jest wasz stosunek do historycznych koncepcji iliryzmu[vi] i jugoslawizmu? Jak oceniacie okres pierwszej i drugiej Jugosławii?

Na początku była to piękna i przydatna idea, częściowo zrealizowana w pierwszej Jugosławii. Ale została zniszczona w drugiej Jugosławii przez komunizm i Josipa Broza Titę. W każdym razie były to idee powstałe jako odpowiedź na politykę Austrii i Węgier, więc są niezgodne z polityką istniejącej dziś UE, w której dominują w agresywny sposób Niemcy i Austriacy.

Jak ocenia Pan działalność Dositeja Obradovicia[vii] i jego wpływ na serbskie literaturę, język i kulturę?

Jego idee oświecenia były generalnie dobre, ale inaczej jest w przypadku przesadzonej krytyki Cerkwi i idealizowania Zachodu. W czasie pierwszego powstania serbskiego zachował się chwalebnie. Myślę, że nie można dojść do właściwego poglądu na jego temat, ale nie trzeba go idealizować.

Jakie państwa uznajecie za potencjalnych sojuszników?

Wszystkie niezależne państwa słowiańskie, Chiny, wolną Grecję i państwa Ameryki Łacińskiej, cenimy państwa takie jak Iran i Syria.

Jaka mogłaby być rola Rosji w czasach współczesnych?

Rosja przede wszystkim musi zjednoczyć świat słowiański, a jest to niemożliwe, dopóki nie ma zgody z drugą największą słowiańską siłą – Polską. Jeśli Rosja i Polska są w dobrych stosunkach, wtedy Słowiańszczyzna jest silna. Do tego trzeba dużo rozsądku i cierpliwości, w waszej historii było trudnych momentów, ale musimy wszyscy razem zwrócić się ku przyszłości. Szanujemy Putina i jego rolę, nie jest on zwyczajnym politykiem. Na przykład zachował się honorowo podczas katastrofy smoleńskiej przed kilkoma laty. To jest droga do ugody.

Co myśli Pan o rosyjskim filozofie i myślicielu Aleksandrze Duginie i jego ideach?

To wielki myśliciel i przyjaciel narodu serbskiego. Z zainteresowaniem śledzimy jego pracę i idee, „Podstawy geopolityki” to jedna z naszych ulubionych książek.

Co sądzi Pan o idei panslawizmu?

Należy ją odrodzić. Gdy jesteśmy razem, stanowimy wielką siłę. Powtarzam, że najistotniejsze są dobre stosunki między pierwszą i drugą siłą Słowiańszczyzny – Rosją i Polską, po tym i nam, małym narodom, łatwiej będzie zjednoczyć się na fundamencie panslawizmu i walczyć za bardziej sprawiedliwe stosunki międzynarodowe.

Czy chciałby Pan coś przekazać czytelnikom Xportal.pl?

Pozdrawiam wszystkich patriotów z dumnej i walecznej Polski, naszej słowiańskiej siostry.

Wywiad przeprowadził i przetłumaczył Michał Górski.

 

 

Poniżej wywiad w języku serbskim:

Која је историја Ваше странке и које су њезине идеолошке основе? Како дефинирате ”радикализам”? Да ли Вас инспирише Српоска радикална странка Милана Стојадиновића (ако јесте, онда које тачно њезине аспекте)?

СРС је настала 1991 године. Међутим, ми сматрамо да смо наследници Николе Пашића и његове радикалне странке која је је била за сарадњу са Русијом против Аустрије и Немачке пре Првог светског рата. Дакле, са Стојадиновићем имамо разлике он се оријентисао ка Немачкој пре Другог светског рата .Радикализам дефинишемо као бескомпромису љубав према домовини, или Србија нема алтернативу је наша парола.

Србија фасцинира пуно европских националистичких организацији, исто у Пољској. Акцентира се подршку за српско Косово и подвуче се Ваш отпор против дегенерације типичне за Запад (као нпр. параде педера). Да ли сматрате, што Ваша странка има исте циљеве, као други европски националисти, у тиме из Пољске? Сурађујете ли сa организацијама и странкама с других држава?

Да, сарађујемо са организацијама и партијама из Русије (све партије у Думи), Чешке, Словачке и Француске (Народни фронт Ле Пена). Пољску као државу и пољски народ изузетно ценимо , спасили су Европу од Турака за време опсаде Беча, Словени су као и ми , изузетно су храбри и веома их уважавамо јер поштују своју веру и порекло .О ЛБГТ парадама мислимо да су то параде срама и да их треба забранити .Косово је део Србије под окупацијом  и ту смо сасвим јасни

Можете ли нешто рећи о економској и социалној доктрини СРС (корпоративизам? социализам? капитализам?)?

Залажемо се државни капитализам, дакле за већинску контолу државе и националних интереса у привреди а не за неолиберализам иза кога стоје интернационални лихвари и банке . ЕУ је катастрофа за источну Европу, добра је само за запад и фирме из западног дела ЕУ

Какву улогу према Вашем мишљењу имали су у српској хисторији такви ликови и организације као Вук Караџић, Дража Михаиловић и четнички покрет, Милан Недић, Димитрије Љотић и Југословенски народни покрет „Збор” те Слободан Милошевић?

Све су то позитивне националне личности, без обзира што се понекад нису сналазиле у историјским околностима . Издвојио бих Милошевића као истинског хероја , који се супроставио у најтежим могућим околностима Западу 1999 ради одбране Косова и зато је изгубио и свој живот. То треба ценити у овом времену просечних политичара и кукавица

Како бисте оценили садашњу српску владу и политичке ситуације у Србији? Које су према Вам ситуација и перспективе националистичког покрета у Вашој држави?

Садашња власт, као што сам навео у претходном одговору је пример за кукавичлук и зависни однос према ЕУ. Морамо бити стрпљиви,српски народ је бољи од власти и питање је времена када ће поново покрет националиста бити јак. Не може се вечно варати народ и лагати о некаквом рају у ЕУ . То је неодрживо у дужем периоду

Можете ли рећи нешто о раскиду с 2008 г. као и Вашим односима према Српској напредној странци?

То није био лични раскид, већ раскид у односу на питања о Косову и ЕУ. Они су за де факто признање терористичке творевине Косово, ми нисмо, они су за испуњавање налога ЕУ , ми смо против тога, то је суштина. Све остало су медијска подметања и лажи . Лично се никада нисам покајао због тога иако су наши бивши другови на власти која доноси велике привилегије. Али није све у новцу, постоје и ствари вредније од тога.  Срамно је и да се тај раскид десио док је наш председник  и оснивач Шешељ у Хагу у затвору , то је неморално са људске стране.

Да ли се у Вашем програму налази постулат промјена државних граница Србије? Ако јесте, како би требало да изгледају нове границе?

Не видим разлог за неодржавање референудма у Републици Српској о независности ако је то дозвољно Албанцима на Косову. Има више Срба у БиХ него Албанаца на Косову у саставу Србије. Дакле, ако могу да се мењају гранце на Косову могу и у региону.  Сетите се , Пољаци се никада нису одрекли Гдањска чак и када је био окупиран под именом Данциг и када је Друштво народа фаворизовало немачке интересе.

Как изгледа Ваша сурадња са Странком спрских радикала у Црној Гори и са Српском радикалном странком др Војислав Шешељ у Републици Српској у БиХ?

То су фактички делови наше странке . Дивимо се храбрости тих људи  који раде под непрестаним притисцима , имамо сталне консултације са њима.

Как оцењујете актуалне српско-хрватске односе? Који је Ваш однос према хрватскому национализму? Је ли могућа сураднја међу српским и хрватским националистима? Што држите о усташким покрету, поглавнику Анти Павелићу и Независној Држави Хрватској?

Веома компликовани су односи између нас и Хрвата. Основни проблем није није у католичкој и православној вери , већ у томе што су Хрвати увек били иструмент у рукама Немачке и Аустрије . Зато су они за разлику од Пољака који су поносни и независни народ католички, углавном слуге великонемачког пројекта. У том смислу су се понашали 1941 и 1991 и зато са њима нема заједничке државе, већ можемо бити само суседи. НДХ је била геноцидна марионетска творевина  Немачке исто је и са Павелићем у то нема никакве сумње. Али, имајте у виду та геноцидна НДХ је продавала и своје територије, на пример део Далмације Мусолинију.

Србија је била једна од првих држава, које су биле цилј америчке агресије у раздобљу послије хладног рата. Који је Ваш однос према Саједињењу Америчких Државама и њиховој политици и култури?

САД су трговачко лихварска творевина која своју политику и културу заснива на снази долара и нападању на мале и незаштићене државе попут Ирака , Либије или Србије. Када се суоче са озбиљним проблемима као у Сирији, одступају јер се боје губитака. У том котексту, Обама је несумњиво марионета у рукама оних који имају праву моћ у САД. Тамо нема праве демократије  има само моћи транснационалних компанија и лихвара.

Је ли према Вашем мишљењу могуће повраћење целог подручја Косова у Србију? Какво решенје тог проблема предлагате? Да ли допуштате могућност поделе ове провинције између Србију и Албанију уздуж етничких граница?

Нема међународноправне поделе српске територије, може се разговарати о аутономији према међународном праву и мирном договору са Албанцима без САД  и ЕУ, све остало је уцена и насиље и не може бити признато са аспекта међународног јавног права. То је наш став заснован на међународном праву. Не признајемо силу.

Што мислите о проблему Босне и Херцеговине? Како оцењујете ситуацију Срба у БИХ-у?

БиХ је вештачка држава са међународном управом , Срби су се тамо изборили за де факто државу . САД и ЕУ то покушавају да сруше и направе унитарну државу против воље народа и Хрвата и Срба.

Да ли као противници Европске Уније видите потребу и могућност сарадње и интеграције европских држава и европских националистичких покрета према другим приципима него у ЕУ?

Наравно, треба разликовати појмове Европе и ЕУ то нису синоними. Опасна је та замена теза, ЕУ траје око 60 година а Европа неколико хиљада као цивилизација. Све патриоте у земљама ЕУ су наши потенцијални савезници. ЕУ је у суштини пример организације која крши демократију .

Да ли је према Вам еманципација Африке и Азије и пораст самосталности локалних држава је корисни феномен или сматрате га опасношћу за европске народе (имиграција итд.)?

Имиграција је веома опасан феномен, најбољи пример су проблеми у Француској. Међутим , то је и последица колонијалне политике Запада и њиховог евроцентризма и агресивних ратова . Дакле, ради се о компликованом пробелему. Ми Словени нисмо поробљавали Африку и Азију него Немци, Енглези, Французи, Холанђани

Какав је Ваш однос према историјским концепцијама илиризма и југославизма? Како оцењујете раздобље прве и друге Југославије?

Лепа и корисна идеја на почетку, делимично остварена у првој Југославији. Али уништена у другој Југославији од стране комунизма и Јосипа Броза Тита. У сваком случају, то су биле идеје настале као одговор на политику Аустрије и Мађарске, зато су неспојиве са политиком данашње ЕУ у којој  агресивно доминирају Немци и Аустријанци.

Како оцењујете делатност Доситеја Обрадовића и његов утицај на српску књижевност, културу и језик?

Његове идеје просветитељства су биле углавном добре али не и претерана критика цркве и иделазовање Запада . Часно се држао за време Првог српског устанка. Мислим да код њега се не може оспорити добра намера , али га не треба иделазовати.

Које државе сматрате могућим савезницима?

Све самосталне словенске државе, Кину , слободну Грчку и  државе Латинске Америке , ценимо државе попут Ирана и Сирије.

Која мора бити улога Русије у савременим временима?

Русија пре свега мора да обједини словенски свет, а то је немогуће ако нема помирења са другом највећеом словенском силом Пољском. Ако су Русија и Пољска у добрим односима јако је је и словенство. Зато треба много мудрости и стрпљења, било је тешких момента у вашој историји али морамо се сви заједно окренути будућности. Ценимо Путина и његову улогу, он није обичан државник. На пример, часно је поступио за време Катинске авио- катастрофе пре неколико година. То је пут ка помирењу.

Што мислите о руском филозофу и мислиоцу Александру Дугину и његових идејах?

Он је велики мислилац и пријатељ српског народа . Са интересовањем пратимо његов рад и идеје , једна од наших омиљених књига је Основи геополитике .

Што мислите о идеји панславизма?

Мора се обновити . Ми смо велика сила ако смо заједно. Кажем вам, битно је да постоје добри односи између прве и друге силе словенства Русије и Пољске, после тога и нама мањим народима је лакше да се удружујемо на основи панславизма и да се боримо за праведније међународне односе.

Хоћете ли нешто предати читатељима Xportal.pl?

Поздрављам све патриоте из поносне и храбре Пољске, наше словенске сестре.

Интербјуирао и превео је Михал Горски.


[i]Milan Stojadinović (1888-1961) – serbski polityk, prawnik i ekonomista. W latach 1935-1939 premier Królestwa Jugosławii. W lutym 1940 r. zakłada Serbską Partię Radykalną jako sprzeciw wobec utworzenia w granicach Jugosławii Banowiny Chorwackiej. W marcu 1941 r. zmuszony do opuszczenia Jugosławii przez obawiające się jego nadmiernie proniemieckiej postawy władze, schronił się w granicach Grecji. W 1948 r. emigrował do  Argentyny. W 1954 r. zawarł z Ante Paveliciem porozumienie o przyszłym podziale Jugosławii na państwa narodowe. Zmarł w Buenos Aires.

[ii] Nikola Pašić (1845-1926) – serbski i jugosłowiański polityk, wieloletni premier Królestwa Serbii i Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców. Zwolennik współpracy z Rosją, a po rewolucji październikowej z Francją. Miał wielkie zasługi dla terytorialnej ekspansji Serbii i utworzenia państwa jugosłowiańskiego.

[iii] Vuk Stefanović Karadžić (1787-1864) – serbski filolog, zbieracz pieśni ludowych, reformator języka serbskiego i autor pierwszego serbskiego słownika. Zwolennik puryzmu foklorystycznego. Jedna z najważniejszych postaci serbskiej literatury i kultury w XIX w.

[iv] Milan Nedić (1878-1946) – serbski polityk i wojskowy. Uczestnik wojen bałkańskich i I wojny światowej. W latach 1939-1940 minister wojny Królestwa Jugosławii. W czasie agresji państw Osi na Jugosławię dostał się do niewoli, którą szybko opuścił, by proklamować współpracujący z III Rzeszą Rząd Ocalenia Narodowego. W  1944 r. rząd Nedicia został rozwiązany, a on sam udał się do Austrii by poddać się aliantom. W 1946 r. wydany komunistycznym władzom Jugosławii. Wedle oficjalnej wersji popełnił samobójstwo skacząc z okna więzienia.

[v] Dmitrije Ljotić (1891-1945) – serbski polityk. W 1931 przez krótki czas minister sprawiedliwości Królestwa Jugosławii.  W 1935 r. zakłada Jugosławiański Ruch Narodowy ZBOR. Ideologię ZBOR-u cechowały antyliberalizm, antydemokratyzm, korporacjonizm, monarchizm, podporządkowanie dynastii Karadziordziewiciów i tradycji Serbskiej Cerkwi Prawosławnej oraz afirmacja tradycyjnych wspólnot wiejskich. Ruch nie był popularny w społeczeństwie i nie odniósł sukcesów politycznych. Po rozpoczęciu okupacji Jugosławii przez państwa Osi Ljotić wraz z innymi działaczami ZBOR-u podjął współpracę z III Rzaszą i rządem Nedicia, jednocześnie utrzymując kontakty z czetnikami. W 1941 r. przy wsparciu władz okupacyjnych utworzył Serbski Korpus Ochotniczy mający zwalczać komunistyczną partyzantkę. Zginął w wypadku samochodowym w Słowenii podczas opuszczania obszarów zajętych przez komunistyczną partyzantkę.

[vi] Iliryzm – ruch chorwackiego odrodzenia narodowego w XIX w. przejawiający się w rozkwicie literatury i kultury chorwackiej, głoszący równocześnie konieczność jedności Słowian południowych.

[vii]Dositej Obradović (1739-1811) – właść. Dmitrije Obradović, serbski pisarz i myśliciel okresu Oświecenia.

 

dejan-mirovic-medija-centar

Leave a Reply