Witalij Miłonow dla Xportalu: Polska i Rosja bronią chrześcijańskiej wizji świata [PL/RUS]

Od Redakcji: Prezentujemy Państwu wywiad, którego dla Xportal.pl udzielił poseł Dumy Rosyjskiej Witalij Miłonow. “Najgroźniejszy rosyjski homofob”, jak nazywają go zachodnie media, zasłynął jeszcze jako radny Petersburga doprowadzając do wprowadzenia w regionie prawnego zakazu homopropagandy. W 2013 roku za jego przykładem Duma Rosyjska uchwaliła ustawę zakazującą propagandy gejowskiej na terenie całej Federacji Rosyjskiej. Natomiast w 2012 roku Miłonow domagał się ukarania Madonny, która podczas koncertu w Petersburgu stanęła w obronie praw LGBTQWERTY. W 2016 roku został wybrany posłem Dumy Rosyjskiej, gdzie dalej pracuje na odbudowę moralną narodu i państwa. Jako poseł kontrowersję wywoływał m.in. swoimi wyjazdami do Donbasu, gdzie spotykał się z powstańcami, dostarczając im pożywienie i drony. Jak mówił: “Lepiej kiedy poseł jeździ do Donbasu, niż gdy odwiedza prostytutki.”.

Damian Szulc: Rosja od lat przoduje w statystykach pod względem liczby dokonywanych aborcji. Czy uważa Pan, że istnieje obecnie szansa na wprowadzenie całkowitego zakazu aborcji w Rosji?

Witalij Miłonow: Oczywiście, że istnieje taka szansa – walczymy o to. Podejmujemy w tym celu wiele różnych inicjatyw. Niektórzy ludzie codziennie walczą o stopniowe obniżanie liczby dokonywanych aborcji. Najważniejsze jest to, że sama władza całkowicie nie rezygnuje z podejmowania kroków dla zmniejszenia liczby aborcji. Jednak ich metody nie są moim zdaniem wystarczająco efektywne. Kwestia zakazu aborcji nie jest zagadnieniem ekonomicznym, a zagadnieniem dotyczącym agitacji wśród ogółu społeczeństwa. Władza zrezygnuje z zabijania dzieci, dopiero gdy dostrzeże, że w społeczeństwie zmieniła się ocena aborcji. Zmienić zdanie społeczeństwa można tylko drogą wyjaśniania czym jest aborcja z perspektywy etyki chrześcijańskiej – lub w przypadku niektórych regionów muzułmańskiej.

DS: W 2013 roku Duma Państwowa Federacji Rosyjskiej przyjęła prawo zakazujące propagowania nietradycyjnych relacji seksualnych wśród nieletnich. Czy sądzi Pan, że Rosja w ramach dalszej walki o rodzinę powinna wprowadzić karalność praktyk homoseksualnych? Jeśli tak, to w jaki sposób?

WM: Powinniśmy zacząć surowiej karać propagowanie tych podłości, tych okropnych rzeczy. Ustawa pozwoliła nam zatrzymać proces staczania się w przepaść europejskiej tolerancji. Wiele państw, które wcześniej trzymały się chrześcijańskich wartości (np. Grecja i Cypr) poddało się pod naciskiem liberałów i przyjęły prawo skierowane przeciwko rodzinie i dzieciom, ukierunkowane na degenerowanie małoletnich.

DS: Czy to wystarczy? Jakie kolejny kroki by Pan postulował?

WM: Dokładniejsza kontrola i surowsze kary za przedstawienie tych nietradycyjnych wartości w jakikolwiek pozytywny sposób w mediach, w przestrzeni publicznej, a przede wszystkim w Internecie.

DS:  Czym dla Pana jest chrześcijaństwo? Jakie miejsce według Pana powinna zajmować religia w życiu społecznym?

WM: Religia to nie życie społeczne. Religia to życie osobiste a priori. Jednak ze względu na to, że społeczeństwo jest zbiorem osób, to wiara w społeczeństwie jest wiarą tych ludzi, którzy są częścią tego społeczeństwa. Uważam wiec, że w żadnym wypadku nie można tego rozdzielać: że miejsce religii i wiary jest w domu albo w kościele, a we wszystkim innym powinniśmy kierować się ateistycznymi postulatami. Większość ludzi kieruje się chrześcijańskim spojrzeniem na świat i nie ma co się tego wstydzić. A jeśli komuś to się nie podoba – no cóż, demokracja! Nie uważam, aby chrześcijańskie spojrzenie na świat zakładało nienawiść do kogokolwiek. W żadnym wypadku. Jest dokładnie na odwrót! Przecież dzisiaj obowiązuje nas ateistyczne prawo. Dla przykładu, sama konstytucja została napisana przez ateistów. Właśnie dlatego powinniśmy odchodzić od tego systemu.

DS: Dwa lata temu wybory w Polsce wygrała konserwatywna partia Prawo i Sprawiedliwość, która przeprowadza w Polsce w większości antyliberalne reformy. Reformy te wywołują protesty międzynarodowych organizacji finansowanych przez Georga Sorosa. Jak ocenia Pan aktualną sytuację polityczna w Polsce?

WM: Polska obecnie znajduje się w bardzo skomplikowanej sytuacji. Z perspektywy historycznej wielu Polaków chętnie pozostałoby dobrymi katolikami czy prawosławnymi. Przynajmniej z tej perspektywy Polacy są z pewnością wierzącymi chrześcijanami, ale problem polega na tym, że część polskich elit znajduje się pod silnym wpływem struktur antychrześcijańskich. To Fundacja Sorosa i inne organizacje globalistów, które popierają niszczenie wartości chrześcijańskich. Można powiedzieć, że Polska jest w tej perspektywie miejscem szczególnym. To w niej zachodzi najsilniejszy atak sił wrogich tradycyjnym chrześcijańskim wartościom. Przynależność do cywilizacji chrześcijańskiej przeszkadza wrogom Polski w złamaniu jej i podporządkowaniu jakiemuś globalnemu trendowi – w celu wprowadzenia w Polsce nieograniczonego prawa aborcyjnego, wprowadzenia wszystkich możliwych genderowych stereotypów i genderowych reguł zachowania. Z tego względu Polakom żyje się dzisiaj niełatwo. I niestety wielu polskich polityków rozpoczęło aktywną współpracę ze strukturami Sorosa po to, aby stać się czołowymi przedstawicielami tych zagrażających Polsce idei.

DS: Jak według Pana powinny wyglądać relacje polsko-rosyjskie? Na jakiej podstawie możemy oprzeć naszą współpracę?

WM: Po pierwsze – jesteśmy sąsiadami. Po drugie, między Polską i Rosją istnieją skomplikowane historyczne relacje. Uważam, że rozpalanie niebezpiecznych historycznych sporów  nie doprowadzi do niczego dobrego. Są między nami znakomite perspektywy dla korzystnej wzajemnie i dobrosąsiedzkiej współpracy. Podzielamy również wspólne rozumienie wielu kwestii związanych z moralnością, z chrześcijańskim spojrzeniem na świat. Dlatego tych, którzy dążą do tego, aby chrześcijańska Polska przyjaźniła się z ateistycznymi rządami bardziej niż z ukierunkowanym chrześcijańsko rządem Rosji, można nazwać wrogami rządu samej Polski. Nasze wzajemne relacje są aktualnie nienaturalne, ponieważ z Polski próbuje się zrobić państwo, które nie będzie odgrywało samodzielnej roli, a będzie pośrednikiem ludzi nastawionych przeciwko Rosji. Tak nie może być. Polska ma własną drogę. Polska ma swoją narodową godność i nie widzę potrzeby, żeby musiała ślepo wykonywać polecenia Brukseli czy w przede wszystkim Waszyngtonu. Jeżeli politycy w Polsce będą ukierunkowani narodowo – czyli będą zabiegać o dobro Polski, to relacje między Rosją i Polską automatycznie przybiorą lepszą postać. I wtedy wszystkie nieporozumienia między nami stracą jakikolwiek sens.

DS: Teraz pytanie o “Matyldę”. Dlaczego Ministerstwo Kultury Federacji Rosyjskiej nie wstrzymało pokazu “Matyldy”?

WM: Ministerstwo Kultury finansowało produkcję Matyldy. Jeżeli zakazaliby tego filmu, to przyznaliby, że wyrzucili miliony państwowych pieniędzy na śmietnik. Niestety w Ministerstwie Kultury jest wielu ludzi, którzy doskonale rozumieją, że takie filmy jak “Matylda” leżą w obszarze interesów międzynarodowych struktur, które zaniepokojone są sytuacją w naszym państwie i które zainteresowane są nadchodzącymi wyborami na prezydenta w 2018 roku. Są zainteresowani takim biegiem wydarzeń, w którym Rosję rozerwą jakieś rewolucyjne trzęsienia. Niestety w Ministerstwie Kultury pracują ludzie, których absolutnie nie można uznać za polityków prorosyjskich. Naśladują oni pewne stereotypy zachowań, które ukierunkowane są na realizację najgorszych zachodnich scenariuszy odnoszących się do naszego państwa.

DS: Jaki jest Pański stosunek do organizacji “Państwo Chrześcijańskie”? Dlaczego lider organizacji został aresztowany na wniosek Natalji Pokłonskiej?

WM: Uważam, że organizacja ta została założona przez najprawdziwszych liberałów. Są to ludzie, którzy w gruncie rzeczy wypełnili rolę prowokatorów. Organizacja ta nie ma żadnych związków z prawosławnymi wiernymi ani z Kościołem prawosławnym. Ich zadaniem było stworzyć obraz agresywnego chrześcijanina. Niestety, podobną taktykę zastosowano w Stanach Zjednoczonych, gdzie stworzono obraz agresywnego muzułmanina. Każdy muzułmanin brany jest tam za terrorystę i tym usprawiedliwia się okupację Iraku, Libii i tak dalej. Kolejnym zagrożeniem dla liberałów jest chrześcijaństwo. Zaczynają od chrześcijan wschodnich, ponieważ Kościoły zachodni i wschodni różnią się od siebie diametralnie w podejściu do faszystowskiej ideologii, która panuje dzisiaj na całym świecie. Jej zadaniem jest zniszczyć kościoły chrześcijańskie za pomocą skandali i prowokacji – ta metoda to fundament zachodniej propagandy. Zwróć uwagę na wszystkie rzekome pedofilskie skandale w Kościele katolickim albo skandale z ekstremistami w Kościele prawosławnym. To wszystko służy jednemu celowi. Wszystko to jest próbą oczernienia Kościoła, ponieważ to Kościół jest najważniejszym autorytetem moralnym w naszym państwie.

(wywiad przeprowadził i przetłumaczył Damian Szulc)

Дамиан Шульц: Россия с точки зрения количества абортов является одним из главных лидеров в мире. Как вы думаете, существует ли сегодня шанс полного запрета абортов в России?

Виталий Валентинович Милонов: Конечно существует, ведь мы за это выступаем. Есть разные подходы. Некоторые люди выступают за постепенное снижение количества абортов. Но, что самое главное, и правительство тоже не отказывается от стратегических задач по уходу от отказа от абортов вообще. Но их методы более плавные, нне кажется, недостаточно эффективные. Вопрос отмены абортов является не вопросом экономическим, а вопросом агитации среди обычного населения. Если правительство видит, что большинство людей выступает за запрет абортов, а это можно делать только обычным, нормальным разъяснением с точки зрения христианской этики или мусульманской этики для некоторых регионов, то тогда, я думаю, правительство пойдёт на то, чтобы отказаться от этого убийства .

ДС: Хорошо, второй. В 2013 году Государственная Дума РФ приняла закон, запрещающий пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. По –вашему, Россия должна продолжать борьбу за защиту семьи и начать наказывать гомосексуальные практики. Если да, то каким образом?

ВВМ: Мы должны начать наказывать более жёстко за пропаганду этих гадостей, этих ужасных вещей. Ведь этот закон позволил нам остановить скатывание в пропасть европейской толерантности. Сейчас многие государства, которые раньше придерживались христианских ценностей (например, Греция и Кипр),  сейчас точно также сдались под натиском либералов и приняли антисемейные, антидетские законы, направленые на растление малолетних.

ДС: По-вашему, какие дальше шаги нужно ещё? Или этого хватит?

ВВМ: Более жёсткий контроль и более жёсткие санкции за любое положительное освещение  вот этих нетрадиционных ценностей в СМИ, в общественном пространстве, в том числе в интернете.

ДС: Что в вашей жизни означает христианство? И какое место, по-вашему, религия должна принимать в общественной жизни?

ВВМ: Религия – это не общественная жизнь, это личная жизнь априори. Но поскольку общество состоит из личностей, то вера в обществе – это вера тех людей, которые в это общество входят. Я считаю, что ни в коем случае нельзя разделять: религия и вера – это что-то дома или в церкви, а во всём остальном мы должны подчиняться атеистическим постулатам. Нет, конечно же. Поэтому общество должно действовать с точки зрения большинства. Большинство людей придерживаются христианского взгляда на мир, и не нужно этого стесняться. А если кому это не нравится, ну что ж, демократия! Не думаю, что христианской взгляд на мир предполагает ненависть к каким-то другим людям, ни в коем случае. Наоборот, понимание! Ведь на сегодняшний день у нас действуют атеистические нормативы. Например, Конституция написана атеистами. Поэтому мы должны от этого отходить.

ДС: Два года назад выборы в Польше выиграла партия консерваторов, вследствие чего все они принимали более антилиберальные реформы. Поэтому протестируют международные организации, финансируемые Соросом. Как вы оцениваете данную политическую ситуацию в Польше?

ВВМ: Польша находится в очень сложном состоянии, поскольку исторически многие поляки были бы рады оставаться добрыми католиками или православными. По крайней мере, исторически, поляки, безусловно, верующие христиане, но проблема в том, что часть польских элит находится под сильнейшим влиянием антихристианских структур. Это и Фонд Сороса, и другие организации глобалистов, которые выступают за уничтожением христианских ценностей. Можно сказать, что Польша является особым местом наиболее сильного приложения сил врагов христианских традиционных ценностей, поскольку именно принадлежность к христианской цивилизации мешает врагам Польши сломить её и подчинить некому общему тренду – сделать Польшу свободной для абортов, включить все возможные новые гендерные стереотипы и гендерные правила поведения в Польше. Поэтому полякам сейчас приходится нелегко. И, к сожалению, ряд польских политиков начали активно сотрудничать с соросовскими структурами ради того, чтобы стать проводниками этих опасных для Польши идей.

ДС: А как, по-вашему, должны выглядеть отношения между Польшей и Россией? На какой основе мы можем сотрудничать?

ВВМ: Во-первых, мы соседи. Во-вторых, у Польши и России очень сложные, непростые исторические отношения. Но я думаю, что нагнетание каких-то опасных исторических воспоминаний не приведёт ни к чему хорошему. У нас есть замечательные перспективы для взаимовыгодного и добрососедского сотрудничества. У нас есть общее понимание многих вопросов, связанных с нравственностью, с христианским взглядом на вещи. Поэтому тех, кто сейчас пытается сделать так, чтобы христианская Польша дружила с атеистическими правительствами прежде чем с христианско-ориентированным правительством России, можно назвать врагами правительства самой Польши. Уровень наших взаимоотношений сейчас противоестественный, потому что из Польши пытаются сделать государство, которое не будет играть самостоятельную роль, а будет проводником определенных людей, направленных против России. А это неправильно. У Польши свой путь, у Польши есть свое национальное достоинство, и думаю, что здесь не нужно слепо следовать каким-то командам, будь то команды Брюсселя или, как на самом деле, Вашингтона. И если в Польше политики будут ориентированы, прежде всего, национально, то есть будут заботиться о благе Польши, то тогда автоматически отношения России с Польшей выйдут на качественно другой уровень, и все эти недопонимания будут полностью устранены.

ДС: Теперь о «Матильде». Почему Министерство Культуры не запретило прокат «Матильды»?

ВВМ: Потому что Министерство культуры оплатило Матильду. Если они бы его запретили, то расписались бы в том, что они выкинули миллионы государственных денег в помойку. К сожалению, в Министерстве Культуры много людей, которые прекрасно понимают, что такие фильмы как «Матильда» абсолютно лежат в зоне интересов международных структур, которые сейчас обеспокойны ситуацией в нашем государстве, и которые заинтересованы перед новыми выборами президента в 2018 году. Заинтересованы сделать так, чтобы Россию разорвали какие-то революционные потрясения. К сожалению, в Министерстве Культуры работают люди, которые на самом деле абсолютно не являются пророссийскими политиками, а следуют определённым стереотипам поведения, направленным на самые худшие западные сценарии по отношению к стране.

ДС: Какое ваше отношение к организации «Христианское государство»? Почему лидер организации был арестован по заявлению Натальи Поклонской.

ВВМ: Это организация, которая, я думаю, была создана по заданию самых отъявленных либералов. Это люди, которые, по сути дела, как провокаторы выполнили определенную роль. Эта организация не имеет никакого отношения ни к православным людям, ни к Церкви. Им было необходимо создать образ агрессивного христианина. К сожалению, на западе в Соединенных Штатах создан образ агрессивного мусульманина, когда любой мусульманин воспринимает как террорист, и поэтому этим оправдываются оккупации Ирака, Ливии и прочее. Следующий пункт для них более опасный – это христианство. Они начинают с восточных христиан, потому что христианская церковь западная и восточная является абсолютно чуждой для фашистской идеологии, которая сейчас  торжествует во всём мире. Её задача – ликвидировать христианские церкви через такие скандалы и провокации – является основной для западной пропаганды. Посмотрите все эти якобы педофильские скандалы в католической церкви, скандалы с экстремистами в Православной Церкви. Это всё звенья одной цепи, это всё попытка очернить церковь, поскольку церковь является самым авторитетным моральным институтом нашего государства.

4 komentarze

Leave a Reply