Michalkiewicz: Będziemy spłacać długi Ukrainy!

Leave a Reply