Gen. Radislav Krstić dla Xportalu: Niech żyje Polska!

Od Redakcji: Przedstawiamy odpowiedź więzionego w Polsce serbskiego bohatera, generała Radislava Krsticia, na nasz list, przesłane wsparcie i życzenia świąteczne od wszystkich darczyńców. Zarówno korespondencja z obydwoma więzionymi serbskimi bohaterami jak i akcja wsparcia dla nich będzie kontynuowana.


Szanowny Panie,

Do łez wzruszyła uwaga jaką poświęcił mi Pan oraz pozostali młodzi Polacy. Treść Pańskiego listu oprócz pewności, że jestem pośród swoich, dodatkowo nadaje mi odwagi i motywacji do przetrwania, gdyż widzę, ze nie jestem sam.

Po tym jak powróciłem z Wielkiej Brytanii, w której moje życie było zagrożone, przewodniczący międzynarodowego Sądu Karnego ds. Jugosławii zadał mi pytanie, gdzie chciałbym kontynuować odbywanie wyroku. Moja odpowiedź brzmiała: w Polsce. Dobrze, nie będę Was pytał dlaczego w Polsce – odpowiedział, chociaż było dla niego jasne dlaczego. Dostałem zatem możliwość odbywania wyroku w Polsce – i wybór ten nie był błędem.

Imponuje mi Wasze współczucie wobec mojego zdradzonego przez historię Narodu, który jedynie bronił chrześcijaństwa oraz swojego prawa do istnienia. Czy ktoś, kto broni swojej ziemi i religii, do której przynależy, może być nazwany agresorem?!!

Nadesłana przez Was pomoc materialna jest dla mnie naprawdę znacząca, stanowi również wysoką moralną wartość dla mnie oraz mojej rodziny. Została ona nadesłana przez Braci i Siostry w wierze, którą jestem winien coraz bardziej miłować i wzmacniać.

List ten przeczytał również generał Lukić. Jego odczucia są identyczne z moimi.

Sreten Lukić syn Dragana

Serdecznie Was wszystkich pozdrawiamy oraz życzymy błogosławieństwa Bożego.

Niech żyje Polska!

Radislav Krstić

8 komentarzy

Leave a Reply