Polska: Gospodarka rośnie, zadłużenie spada

Międzynarodowy Fundusz Walutowy dwa razy do roku publikuje raport, gdzie analizuje światowy rozwój gospodarczy w krótkim oraz średnim okresie. Poniżej przedstawiamy fragmenty raportu z kwietnia 2018 dotyczące polskiej gospodarki. Cały raport dostępny jest TUTAJ.

Realny PKB – wskaźnik mierzący łączną wartość dóbr finalnych oraz usług wytworzonych na terenie kraju w ciągu jednego roku. Poziom tego wskaźnika określa wielkość danej gospodarki. MFW szacuje, że polski PKB w roku 2018 wzrośnie o 4.1%, natomiast w roku 2019 wzrośnie o 3.5%. To dobry znak, gdyż w poprzednim raporcie (październik 2017) MFW przewidywało 3.3% w roku 2018 oraz 3% w roku 2019. Obecna średniookresowa prognoza na rok 2023 wynosi 2.8%.

Jako główne przyczyny wzrostu polskiej gospodarki MFW wymienia:

(1) silna konsumpcja wewnętrzna

(2) sprawne wykorzystywanie funduszy unijnych

(3) polityka makroekonomiczna polskiego rządu.

Dług publiczny obejmuje zobowiązania sektora publicznego oraz odsetki od nich. Wskaźnik ten wyrażony jest jako procentowy udział w PKB. W przypadku Polski widzimy od 2016 roku tendencję spadkową. Obecnie MFW szacuje go na 50.8% i prognozuje dalsze utrzymanie się tej tendencji spadkowej do 49.8% w roku 2019 i 46.2% w roku 2022.

Stopę inflacji czyli przeciętny wzrost poziomu cen dóbr konsumpcyjnych MFW szacuje w obec-nym roku na 2.5% i nie przewiduje żadnej znaczącej tendencji zmian w nadchodzących latach.

Stopa bezrobocia określana wedle kryteriów przyjętych przez MFW powinna w tym roku wy-nieść 4.1% i spaść nieznacznie w nadchodzących latach do poziomu 3.9%.

 

(na podst. imf.org oprac. P.W.)

Jeden komentarz

Leave a Reply