Idea

Julius Evola: Obsesja ekonomiczna
Idea

Julius Evola: Obsesja ekonomiczna

Charakterystyczną cechą upadku współczesnego świata jest zanik zrozumienia sfery społeczno-politycznej jako organizmu, co jest związane z zanikiem znaczenia prawdziwej hierarchii i postępującą materializacją i mechanizacją […]

Claudio Mutti: Imperializm i Imperium
Idea

Claudio Mutti: Imperializm i Imperium

Imperializm, „najwyższe stadium kapitalizmu” Termin „imperializm”, oznaczający tendencję państwa do ekspansji w rozległej przestrzeni geograficznej i narzucania swojej politycznej, militarnej i ekonomicznej dominacji, jest relatywnie […]