Idea

Claudio Mutti: Imperializm i Imperium
Idea

Claudio Mutti: Imperializm i Imperium

Imperializm, „najwyższe stadium kapitalizmu” Termin „imperializm”, oznaczający tendencję państwa do ekspansji w rozległej przestrzeni geograficznej i narzucania swojej politycznej, militarnej i ekonomicznej dominacji, jest relatywnie […]